• we
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
     
  Meatworld.eu gaat handel bevorderen

Meatworld.eu is een inspirerende digitale ontmoetingsplek waar de ‘vleeshandel’ centraal staat. Het platform richt zich specifiek op het vleeshandelsverkeer binnen de 28 Europese lidstaten.
Om de vleesmarkt toegankelijker te maken voor alle Europese bedrijven is Meatworld.eu in het leven geroepen. De missie maakt deel uit van een zeer veelbelovend communicatienetwerk waar handelspartners in de EU elkaar op gemakkelijke wijze kunnen vinden en treffen.

Het bevorderen van de vleeshandel op Europees niveau is al jaren gaande. Meatworld.eu streeft anno 2015 naar verdere uitbreiding van de onderlinge handelsactiviteiten. Door de handelsbedrijven in vlees en aan vlees gerelateerde producten digitaal bijeen te brengen wordt de doelstelling gehaald. Onder de noemer 'aan vleesgerelateerde producten' worden ondermeer gereedschappen, apparatuur, dienstverlening en transport opgenomen.

Door onze specifieke bedrijfskolom de vleeshandel via computernetwerken te bevorderen zal het handelsverkeer en de commerciële activiteiten in sterke mate toenemen. Meatworld.eu pleit voor een Europees samenwerkingsverband en benadrukt derhalve het belang om uw bedrijf te promoten binnen de EU lidstaten.

 
     
 
"Wie zich vergeet voor te bereiden, bereid zich voor om vergeten te worden"